Vision

Herren har befalet os at starte en ny menighed og vækkelsesbevægelse. Vi er ikke et nyt kirkesamfund, men vi er en lokal menighed. Vi tror på en stærk forbindelse til Kristi Legeme på verdensplan for at undgå forvirring og falske lærdomme. Vi tror på en sund og stærk forkyndelse og undervisning i Guds ord, der opbygger stor tro til at leve et kristent liv i sejr. Vi tror på møder, hvor Gud bekræfter sit ord gennem tegn, undere og mirakler hver gang. I kærlighed vil vi arbejde sammen med alle troende og menigheder så vidt det er muligt.
 
 
Grundlæggende teologi:
 
Den grundlæggende teologi er: at modtage Jesus som ens personlige Herre og frelser (den nye fødsel), at blive døbt i vand, helt nedsænket i vandet, efter at være kommet til Kristus, at blive døbt Helligånden med tungetale som et tegn deraf.
 
 
Evangeliserende møder:
 
Vi har evangeliserende møder, hvor Helligånden bevæger sig på en stærk måde, syge bliver helbredt, tegn og undere sker, folk bliver draget til Kristus, og vi bliver fyldt med Guds kraft, og vi føler denne fylde i lang tid efter.
 
 
Gudstjeneste:
 
Hver søndag har vi vores Gudstjeneste, hvor der både er forkyndelse og undervisning ud fra Guds Ord (Bibelen).
 
 
Cellegrupper:
 
Vi har også cellegrupper, hvor troende kan være sammen i et åndeligt fællesskab, blive undervist og vejledt i Bibelen - og man har også hyggeligt fællesskab over en kop kaffe.
 
 
Formål:
 
1. At være en menighed
 
2. Gøre mission (evangelisere)
 
3. At etablere nye menigheder.
 
 
 
Virkegrene:
 
1. Mirakelmøder (helbredelsesmøder - inkluderer frelse som det største)
 
2. Undervisning og fællesskab
 
3. Helbredelsestjeneste
 
4. Cellegrupper
 
5. At opdage og oplære nye tjenester
 
6. Stærk forbøn for vækkelse
 
 
Hvis du har brug for en levende kirke, der tror på, at alt Guds Ord er sandheden, og hvis du ønsker at medvirke til at sprede vækkelse i vores land (og hele verden), så er du mere end velkommen til at slutte dig til os. Eller måske du bare ønsker at komme og have fællesskab med os som en inspiration - du er mere end velkommen. Måske Gud har lagt på dit hjerte at starte en ny menighed, og du ønsker hjælp og støtte, eller hvis du er syg og har behov for bøn og undervisning - så kom!
 
Vores mission er ikke at konkurrere med andre kirker, men vi ønsker at være forenet i at sprede evangeliet og få mennesker frelst og ledt til Kristus, ind i Guds rige.
 
Kom lad os arbejde sammen, så længe det er dag! Jesus kommer snart Halleluja!
 
 
Kirken blev grundlagt offentligt i 2001.