Pastor Kjeld O. Pedersen

Pastor for og grundlægger af Troens Ild menighed

Jeg er født og opvokset i et kristent hjem. Mine forældre havde allerede to døtre og nu ønskede de at få en søn. Min mor bad til Gud og sagde: "Hvis du vil give mig en søn, så vil jeg give ham til at tjene dig". Som svar på denne bøn, viste Gud et stort lys over laden, og det gav hende også en vished i hjertet om, at hendes bøn var blevet hørt. 
Lige fra jeg var en lille dreng, havde jeg et stærkt ønske i mit hjerte om at tjene Jesus. Men der var ingen til at lede mig til frelse. Selvom min far og mor var blevet født påny i Indre Missions vækkelse, da de var unge, var de blevet besmittet af folkekirkens løgn om frelse i barnedåben. Så da jeg var 5-6 år gammel, spurgte jeg min mor, hvordan jeg kunne være sikker på, at jeg ville komme til Himlen, når jeg døde. Min mor svarede ud fra, hvad de havde lært. De mente ikke, at en 5-6-årig kunne blive frelst så tidligt; de vidste ikke bedre. Så hun sagde: "Du skal tro, at da du blev døbt, blev du et Guds barn." Men åh, hvilken skuffelse jeg følte i mit hjerte.
 
Da jeg voksede op, begyndte jeg at bande ligesom de andre drenge, og som en ung mand handlede jeg som de andre unge. Jeg syndede meget. Hvilken undertrykkende tomhed, der var i mit liv. Hver dag havde jeg en stærk længsel efter Gud, men der var stadig ingen til at guide mig til Frelseren. Jeg var på et ungdomsmøde som 18-årig, hvor prædikanten talte stærkt om omvendelse, og jeg følte, at Gud kaldte tungt på mig, men prædikanten gav ingen vejledning om, hvordan man kunne blive frelst. Han kaldte ikke frem til forbøn. Så jeg tænkte: "Jeg døbt og konfirmeret, så jeg må forsøge at tro på det", og jeg sagde mine bønner hver dag. Men tomheden var der stadig.
 
Jeg tog en uddannelse som smed og mødte en vidunderlig pige (Kirsten), som jeg blev gift med. Hun var blevet frelst som 16-årig. Vi købte en gård, som vi drev i flere år. Kirsten begyndte at bede for mig, og min længsel efter Gud blev stadig større. På et tidspunkt var Guds Ånd så tungt på mig, at jeg græd og græd i 3 dage. Den tredje dag ved midnat begyndte jeg at bede. Jeg sagde: "Gud, jeg tror på dig, men jeg ved, at jeg er en synder, og jeg vil omvende mig og begynde at leve mit liv for dig. Så hvis jeg ikke er rigtig frelst, så frels mig og tilgiv mig for alle mine synder. Jesus frels mig! "En vidunderlig fred og vished kom ind i mit hjerte. Jeg blev født påny. Straks fik jeg et stort ønske i mit hjerte om at fortælle andre om frelsen. Jeg ønskede at få verden frelst. Gud begyndte at tale til mit hjerte. Han sagde: "Jeg kalder dig til at være en prædikant." Først grinede jeg og tænkte: "Det kan ikke være rigtigt. Jeg har ingen talegaver." Jeg var 28 år. Gud fortsatte med at arbejde på mig. Vi havde deltaget i en kristen ungdomsforening og jeg var modvilligt gået med til at sige en lille bøn nu og da. Jeg rystede af nervøsitet, men så til min overraskelse, at en inspiration og salvelse kom over mig, så det bare flød ud af mig. Samtidig begyndte vi at besøge en masse uafhængige menigheder, og vi blev døbt med Helligånden og talte i andre tungemål. Gud havde sagt til mig, at jeg skulle begynde min tjeneste, når jeg var 30 år. Hver gang han sagde det, rystede jorden under mig. Men når vi talte om, hvad vi havde oplevet, blev vi hurtigt smidt ud af Indre Mission. De ville ikke have disse karismatikere der. Derefter blev vi medlem af en uafhængig evangelisk menighed i Sæby (Evangeliemenigheden). Jeg prædikede der og var en ældstebror. Vi blev også døbt i vand der. Mange gode prædikanter kom der både fra ind- og udland, herunder fra Sarons Dal i Norge. Vi startede på samme tid med møder i vores hjem med støtte fra den evangeliske menighed.
 
Gud begyndte at udvikle en vision om nye menigheder og enhed i Kristi legeme i mit hjerte. 
Det skete pludselig en aften, mens jeg var i bøn, at Guds Ånd kom over mig. Jeg blev pludselig indehyldet i en sky af herlighed, og jeg vidste ikke, hvor jeg var. Guds Ånd talte til mit hjerte og sagde: "Jeg kalder dig ind i en helbredelsestjeneste", og derefter gentog han det, og herlighedsskyen blev intensiveret mange gange. Jeg vidste ikke, om jeg var i Himlen eller på jorden. De følgende 3 dage brændte min venstre hånd, som om der var ild i den. Jeg forstod ikke, hvad det var, men jeg vidste, at det var fra Helligånden. Men efter at have læst en bog af Kenneth E. Hagin ("8 syner af Jesus"), indså jeg, at det var en særlig salvelse til helbredelse. Han havde oplevet det samme gennem en af åbenbaringerne af Jesus, hvor Jesus havde sagt til ham, at det var den helbredende salvelse til tjeneste. Fra da af bliver mange helbredt, når jeg lægger min venstre hånd på den syge eller bare strækker den ud mod dem. Nogle momentant og andre gradvist. Jeg har set mange forskellige sygdomme blive helbredt og nogle helbredelser er blevet bekræftet af læger. Næsten alle med en dårlig ryg er blevet helbredt. Jeg er selv blevet helbredt for en totalt ødelagt ryg. Nogle af de helbredelser, som jeg har oplevet i min tjeneste er: hjertesvigt, dårlig blodcirkulation, fuldstændig blindhed, døvhed, slidte hofter, slidte led, knogleskørhed, sklerose, epilepsi, for korte ben (5 cm, et skabende mirakel), folk har gået perfekt efter at have smidt sine krykker, frakturer + meget mere. Udfrielse fra dæmoner er sket nogle gange. Nogle har været meget voldsomme. Nogle har talt ud gennem den besattes mund, men de personer er blevet sat herligt fri. Al ære til Jesus!
 
I 1984 kaldte Gud os til at være fuldtidsansatte på et kristent hjælpecenter, Randbøl Refugium. Vi var der i 3 år, hvor vi arbejdede med undervisning i Guds ord og med rådgivning og forbøn. Det var meget lærerigt. I 1987 talte Gud til os igen og igen og sagde: "Rejs til Nordjylland og start en ny menighed." Til at begynde med var vi meget tilbageholdende med at komme i gang, men Herren talte til os igen og igen, og det blev også bekræftet profetisk. Vi rejste rundt og prædikede i de forskellige frikirker og begyndte at holde møder i vores hjem. Det var meget svært i starten. Vi gjorde mange fejl og mange kom og gik. I al den den tid helbredte Gud mennesker og gjorde tegn og undere, og flere og flere blev frelst. 
Så i 2001 startede vi menigheden, Troens Ild, offentligt. I begyndelsen var der ikke mange, der ville deltage, men efterhånden begyndte det at vokse.
 
Jeg har modtaget min bibelundervisning fra Rhema, Tulsa Oklahoma siden 1982, gennem selvstudium og korrespondance. Derfra får jeg også rådgivning. Jeg har også været inspireret af andre tjenester, såsom David Yonggi Cho, Reinhart Bonnke, Benny Hinn, TL Osborn, Smith Wigglesworth, A. A. Allen, Jack Coe og mange flere. Vi føler også, at vi begynder at få flere og flere relationer med tjenester i Danmark. Vi tror på en stærk forbindelse til Kristi legeme. 
Den profetiske tjeneste har været meget aktiv i min tjeneste de seneste år. Så folk eller menigheder modtager ofte et personligt budskab. Men profetiske budskaber skal bedømmes ifølge Bibelen, så jeg understreger altid, at hvis mit budskab ikke bekræfter noget, som Gud allerede har talt til dem, så skal de blot glemme det hele, for vi er mennesker og kan lave fejl. Men jeg har i mange tilfælde set, at det, jeg har profeteret, også er gået i opfyldelse og har været en velsignelse for mennesker. 
I mine møder, ofte varende i 3-4 timer, oplever vi mange helbredelser, mange tegn og undere sker, såsom: latter, gråd, rysten, dans i Ånden, hop i Ånden, folk falder til gulvet, henrykkelser, folk bliver beruset af Helligånden (undertiden så meget, at folk ikke er i stand til at gå) og mange andre manifestationer. Ofte åbenbarer engle sig. Nogle gange ser jeg englene, eller andre ser dem eller føler deres tilstedeværelse. Nogle gange er der et bestemt sted i mødelokalet, hvor Guds kraft er, og når folk kommer ind i denne kraft, bliver de stærkt berørt. Sommetider taler engle til mig. Tilstedeværelsen af ​​Gud er mægtig. Ofte vil folk ikke bryde op og gå hjem. Man må vi give Gud tid, hvis man vil se ham i aktion.
 
Jeg har 3 gange oplevet, at en engel fra Gud har hentet mig og taget mig med på en tur til Himlen. Jeg tror, ​​at hvis vi holder fokus på Jesus og Ham alene, vil vi opleve utrolige ting med Ham, og vores mål er at få så mange mennesker som muligt med til Himlen. Jeg tror på en stærk og mirakuløs og dyb opvågning i Danmark. Ikke med nutidens så populære underholdning og shows, men, som der står i Zakarias bog: 4 vers 6: "Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre." Og som Paulus siger i Romerbrevet: 15 vers 18-19: "For jeg vil ikke driste mig til at tale om andet end det, Kristus gennem mig har virket for at bringe hedningerne til lydighed: ved ord og gerning, ved kraften i tegn og undere, ved Åndens kraft."
Der er en ny bevægelse af Guds Ånd. Det brænder i mit hjerte: DANMARK skal blive frelst. Er du enig, så grib telefonen i dag og arranger møder! Jeg taler både i store forsamlinger og små grupper.
 
 
Tlf: +45 50996431
 
E-mail: troensild@gmail.com